در سایه سار معنویت

اسماءالحسنی الهی ، کلید گشایش درها

اسماءالحسنی، کلید گشایش درها

بالاترین اسم خداوند، «الله»

اولین نام از اسماءالحسنی نام مبارک الله است، الله اسم جامع و با عظمت ذات خداوند و مستجمع جمیع صفات کمال و جمال و جلال اوست.

مولا امیرالمومنین علی (علیه السلام) می فرمایند : الله اسمی از بزرگترین اسماء خدای عزوجل است که شایسته نیست احدی غیر او به این اسم نامیده شود خواص اسم اعظم خدا در سه اسمی است که در بسم الله الرحمن الرحیم وجود دارد، البته در صورتی می توان از این اسامی و نام اعظم بهره برد که ولایت مولا امیرالمومنین علی (علیه السلام) را داشته باشیم بدون ولایت آن بزرگوار انسان حتی از عبادات خود بهره ای نخواهد برد.

خواص:

1/ اگر هر روز یکصد بار گفته شود در رفع مشکلات موثر است.

2/ برای رفع مشکلات خطرناک و بزرگ زندگی هزارو یک مرتبه در یک مجلس بدون حرف زدن رو به قبله گفته شود.

3/ اگر بعد از نماز صبح ۶۶ مرتبه گفته شود جهت حل مشکل نافع است.

4/ جهت شفای بیمار یکصد آیه از قرآن خوانده شود سپس هفت مرتبه «یا الله» گفته شود.  مولا امیرالمومنین (علیه السلام) می فرمایند: اگر این دستور را بر سنگ هم بخوانند باز میشود و بیمار شفا پیدا می‌کند . انشا الله حتی اجل محتوم را چند روز به عقب می اندازد حضرت رسول اکرم (صلی الله و علیه و اله و سلم) فرمودند هر کار مهمی که در آن یاد و نام خدا نباشد ناتمام و بی نتیجه خواهد ماند.

 

اسماءالحسنی، «السلام»

السـّلام به معنای بی عیب سلامتی بخش و در قرآن کریم آمده است: (هو الملک القدوس السلام… حشر ۲۳) خداوند تعالی پادشاهی است قدوس و سلام او بی عیب است بدین معنی که مبری از آنچه برای خلق عیب است.

خواص:

۱/ کنار بستر بیماری که از طرف اطبا جواب شده است ۱۳۶ مرتبه ذکر «یا سلام» گفته شود، انشا الله نافع است.

۲/ جهت رفع کدورت کسی از دل زیاد به او سلام کنید.

۳/ اگر این ذکر شریف  از اسماءالحسنی را ۳۱۸ بر شربتی خوانده شود و به کسی که با انسان دشمنی دارد داده شود تا بنوشد مهربان می‌گردد.

اسماءالحسنی، «یا لطیف»

الطیف در لغت به معنای بسیار با لطف و مهربان است، خداوند تعالی در سوره الشوری آیه ۱۹ می فرماید خداوند تعالی به بندگان خود بسیار مهربان است و به هر کس که بخواهد روزی می دهد او توانا و مقتدر است.

خواص:

1/ جهت وسعت رزق و بر طرف شدن تنگی معیشت روزی ۸۰ مرتبه اسم مبارک «یا لطیف» گفته شود.

2/ به قصد بر طرف شدن هم وغم وناراحتی های درونی ۸۰ مرتبه این نام از اسماءالحسنی تکرار شود.

3/ برای باز شدن بخت دوشیزگانی که از سن ازدواج آنها گذشته روزی ۱۲۹ مرتبه این نام از اسماءالحسنی تکرار شود.

4/ جهت برآورده شدن حاجت شرعی که از هیچ طریقی حل نشده دو رکعت نماز مانند نماز صبح به قصد براورده شدن حاجت به جای آورد بعد از نماز یکصد مرتبه ذکر یا لطیف گفته شود.

5/ به نیت شفای بیماری که مرض او علاج ناپذیر است دو رکعت نماز در کنار بستر او بجا اورد بعد از سلام ۱۰۰ مرتبه نام مبارک یا لطیف را بگوید.

6/ جهت ایمنی در سفر و رفع خطرات و سالم به مقصد رسیدن قبل از حرکت دو رکعت نماز بجای اورد و سپس در مقابل قبله ۱۰۰ مرتبه اسم یا لطیف را بگوید.

 

اسماءالحسنی “یا احد”

 

«احد» در لغت به معنای یگانه و بی همتا می باشد و در سوره توحید می خوانیم «قل هو الله احد» بگو او خدای یکتاست، احد اسمی مربوط به ذات مقدس خداوند تعالی است.

خواص:

1/ برای راسخ و ثابت ماندن ایمان و اعتقادات در تمام مراتب زندگی در هر روز ۱۳ مرتبه با توجه به ذات احدیت ذکر شریف «یا احد» را بگویید.

2/ جهت مغلوب نشدن در هیچ مرحله ای از مراحل زندگی در یک مجلس ۱۰۰۱ مرتبه «یا احد» گفته شود.

3/ خواندن این اسم مبارک 13 بار در همه وقت برای تخلیص وتجرد فایده دارد.

4/ هر کس در خلوت بعد از ریاضت هزار بار بگوید، ملایکه را در اطراف خود مشاهده می‌کند.

5/ صاحب خواص الاسماء می‌گوید: مداومت بر این اسم برای انقطاع از خلق و رهایی از کثرت مجرب است.

6/ بعضی اسم اعظم را در « الواحد الاحد » تعیین نموده و گفته که مداومت براین دو اسم موجب کشف اسرار الهیه وحقایق توحید است.

7/ هر کس هنگام خوابیدن دست راست بر گونه راست گذارد وسه مرتبه بگوید « لا اِلهَ إلّا الله اَحَداً صَمَداً وَ لا قُوّهَ إلّا بِا للهِ » از عذاب قبر ایمن شود و از صراط به آسانی بگذرد.

عدد کبیر این اسم مبارک 13 وعدد وسیط 13 وعدد صغیرش 13 است.

 

اسماءالحسنی،”الرحیم”

در معنای الرحیم گفته اند خداوند به مومنان رحیم و مهربان است کفار را از این رحمت بهره ای نیست.

خواص:

1/ مداومت بر این اسم برای برآورده شدن حوائج دنیا و آخرت نافع است.

2/ کسی که این اسم را ورد خود قرار دهد چیزی از خداوند تعالی نمی خواهد مگر آنکه به او مرحمت می فرماید.

3/ اگر انسان در امر مهمی درمانده باشد بر این اسم مداومت نماید در کار او گشایشی حاصل خواهد شد.

 

اسماءالحسنی، “الرحمن”

خواص:

از حضرت رضا علیه السلام روایت شده اگر بعد از هر نماز ۲۹۸ مرتبه بگوید الرحمن الرحیم محبوب همه مردم و از اهل تحقیق می‌شود، همچنین در کتاب مفاتیح النجات آمده است اگر کسی بعد از هر نماز یکصد بار بگوید « الرحم» ندر جمیع احوال مورد لطف و عنایت قرار می گیرد.

 

اسماءالحسنی، “علی”

 

برتروغلبه کننده بر همه چیز، این اسم شریف 9باردرقرآن کریم آمده است، خداوند علی است یعنی بالاتر از همه موجودات است وهیچ مقامی بالاترازمقام اونیست وهمه در مرتبه ادنی قراردارند.

خداوند درقرآن کریم می فرماید: علمش از آسمانها وزمین فراترونگهبانی زمین وآسمان براو آسان وبی زحمت است که اودانای بزرگ ا ست. سوره بقره ایه255 (ایه الکرسی)

توجه: اهل تحقیق می‌گویند هرکه خواست،احصای این اسم شریف رابکند. بایدکه حضرت اورابزرگ بداندوخودرا خواروذلیل وحقیرتر از همه مخلوقات به حساب بیاورد تا حضرت علی مقام او را نیز عالی وبزرگ بگرداند.

خواص:

1/ امام رضا (ع) می فرماید: هرکس این نام را بسیار بگوید وبدان مداومت داشته باشد،قدرش بلند بگردد واگر شخص غریب بدان به خواندن این اسم مداومت نماید با ابرو به وطن خویش باز گردد.

2/ازشیخ برسی نقل شده که هرکس این اسم شریف رابسیار بگوید وبا خود همراه داشته باشد،درمیان مردم صاحب آبروومنزلت گردد.

3/ هرکس درهرروزی 100مرتبه این اسم را بگوید،دولت او زیاد می‌شود.

4/ با خود داشتن این اسم برای خلاصی ورفع فقروادای دَین مجرب است.

5/برای ادای قرض ودَین وجلوگیری از فقر 110مرتبه یا علی خوانده شود.

6/برای غنی شدن از نظر مادی برای همیشه اسم علی روی نگین حک شده همراه باشد.

عددکبیرآن 110ووسیطش 26وصغیرش 11است.یا علی ذکرقیام قائم است.

اسماءالحسنی . مه تارا

اسماءالحسنی،”واحد”

بی همتا، یگانه
این اسم شریف نیز 21بار درقرآن مجید آمده است. یعنی خداوند درذات یگانه است.درصفات یگانه است.درافعال یگانه وبی همتا است.
آیه: خدای ما،خدائی بی همتاست، که خدائی جز او نیست واو مهربان و بخشنده است. “سوره بقره آیه 163”

خواص:

1/ امام رضا (ع) می فرماید: هر که را مرض سختی باشد، وهر روز 101بار بگوید (یا واحد ) از آن بیماری صحت وسلامتی یابد.

2/ برای الفت و انس در غربت وامتیاز بین خویشان خواندنش فائده بزرگ دارد.

3/ یکی از بزرگان گفته است هر کس در راهی یا مکانی از تنهائی بترسد یا از شخصی ترسان ووحشتناک باشد یادرخلوت متوهم باشد 1001بار بخواند نجات یابد واز ترس ایمن گردد.انشاء الله تعالی

4/ کسیکه مداومت بر این اسم نماید ، انس و الفت و عزت یابد .هرروز100مرتبه.

5/اگر این اسم بر طعامی خواند و از آن تناول نماید،دلش نورانی گردد.
عدد کبیر این اسم شریف 19وعدد وسیط 19وعدد صغیرش نیز 19 است.

 

اسماءالحسنی، “المقسط”

خداوند پدید اورنده بهره هر شخصی از بدی و نیکی که بدو رسد چنانکه در ازل قسمت فرموده است: هر که خواهد که احصای این اسم کند باید که اعتقاد چنین دارد و بیقین دارد که انچه به وی وبهمه عالمیان میرسد و خواهد رسید الی یوم القیمه همه همه از ازل پیش از آنکه خلق عالم موجود شوند بر لوح محفوظ نوشته بقدرت کامله تقدیر فرموده.

خواص:

هر که را که وسواس زیاد بود و یا زیاد محتلم میشود و یا خیالات فاسده او را ازار میدهد به ذکر این اسم مداومت نماید به مدت چهل روز روزی از هزار عدد زیاده باشد.

 

اسماءالحسنی، “الجامع”

یعنی جمع دارنده چیزهای پراکنده و پریشان به قدرت و رحمت خویش.

این نامی است که بر نگین حضرت سلیمان علیه السلام بود و مخلوقات از برکت و هیبت این نام مهر سلیمان را مطیع و مسخر گشتند.

خواص:

هر که را که پریشانی دست دهد و از دوستان و یاران و دیار خود دور افتاده باشد و در کار خود سرگشته و سر رشته کار خود را از دست داده باشد روز یکشنبه قبل از ظهر غسل کند و نماز حاجت گذارد و دست بردارد برای هر انگشت یکبار یا جامع بگوید و انگشت عقد کند زود جمع گردد و در میان دوستان و یاران خود دوباره در آید.

و اگر میان دو دوست و یا دو زوج (زن و شوهر ) عداوت باشد که سبب تفرقه شود این اسم را بخواند به نیت جمع شدن و وقتی در رختخواب بخوانند که هنوز پا را دراز نکرده باشد ده نوبت یا زیاده بگوید تفرقه ازمیان برود و اگر در غربت افتاده این اسم را ورد کند و مداومت نماید به عدد تکسیر به دیارش و به بین یارانش در اید عدد پانصدو هشتادو چهار است.

 

اسماءالحسنی ، «الغنی»

یعنی خدای بی نیاز از همه کس و همه چیز در همه حال: این نامی است که اهل بهشت به برکت این اسم اندوه و گناه از دلهای ایشان زایل گردد.

خواص:

هر که به بلای طمع گرفتار باشد هر روز این اسم را بخواند و بر هر عضوی از بدن بدمد از او قطع طمع گردد و هر که را که آرزوی غنا باشد و یا به بلائی و شدتی گرفتار باشد و یا درویشی و فقیری او را گرفته باشد و یا عیالمند و قرض دار باشد در حال اضطرار چون وضو سازد و دست بردارد به نیاز به درگاه خدا ان مقدار که تواند یا غنی گوید خدا او را از ان بلیه نجات دهد و هر که خواهد به عدد تکسیر گوید پنجهزار و پانصدو پنجاه و پنج عدد است.

 

اسماءالحسنی، “المغنی”

یعنی بی نیاز کننده نیازمندان در همه چیزی: این نامی است که آب به برکت این نام در چشمه ها و سنگها جاری است.

خواص:

هر محنت زده و از خلق نا امید گشته هر روز ده هزار بار بگوید بزودی خدا او را توانگر گرداند و هر که تواند به عدد بخواند غنی گردد. «عدد آن بیست و هشت هزار و سیصدو شصت و هشت است».

 

اسماءالحسنی، “الفتاح”

خواص:

اگر در خلوت به عدد کبیر و تکسیر این چهار اسم خدا را بگویید به مدت چهل روز ( یا کافی یا غنی یا فتاح یا رزاق ) عجایب بینی . شیخ گفت من به ذکر این اسماء مداومت کردم روز چهلم سقف خانه باز شد و چهل کیسه زر سرخ در خانه انداختند و به زبان فصیح گفتند اگر نود به ان اضافه کنی ما نیز بر ان بیفزاییم و اگر کم کنی ما نیز کم کنیم و اگر در این عدد بمانی ما نیز میمانیم مجموع عدد کبیر و تکسیر این اسما ء هشتادو شش هزارو پانصدو هیجده عدد است شرح زیاد است عارفان را اشاره کافی است.

 

اسماءالحسنی، «المعطی»

یعنی دهنده مصالح معاش همه بندگان را که بخواهد: و این نامی است که حضرت آدم ع به برکت این نام به همه اشیاء مکرم گردیده.

خواص:

هر که خواهد که محتاج نباشد به هیچ چیز و هیچ کس به دعوت این اسم مداومت نماید بعدد کبیر و در آخر بگوید یا معطی السائلین از خلق بی نیاز گردد عدد از هزار زیاده باشد در روز.

 

اسماءالحسنی، «المانع»

خدای بازدارنده از بلا و نعمت و راحت و محنت از هر که خواهد از بندگان خود

خواص:

هر که را جفتی ناسازگار باشد هنگام خواب این نام بسیار گوید سازگاری حاصل شود و هر که در زمان نزول آفت و بلا مثل حمله دشمن بیگانه و یا برف و باران سخت و خطرناک و امدن ملخ و باد و طوفان و هر بلائی که از آن ترسند به گفتن این نام مداومت نمایند در امان باشند.

 

اسماءالحسنی، «الضار»

یعنی رساننده الم درد خواری و مصیبت بهر که خواهد: و این نامی است که زمین و آسمان به برکت این نام قایمند.

خواص:

هر که را طالب جاه و مرتبه عالی باشد و زیادتی قدرت و منزلت هر شب این اسم را صد بار بخواند.

 

اسماءالحسنی، «النافع»

یعنی رساننده شادی و منفعت چه در صورت خیر و یا شر: نامی که دریاها به برکت ان نهایت ندارند.

خواص:

هر که در سفر و در خرید و فروخت و در حین زراعت به ذکر این اسم مداومت نماید او را در ان کار سود بسیار پدید اید و به مال او هیچ نقصانی نرسد اگر در کشتی ترس غرق شدن باشد هر کس ده هزار بار بخواند ان کشتی ایمن شود.

 

اسماءالحسنی، «النور»

یعنی پیدا و روشن هستی او به نشانهای ظاهر و بر دارنده حجابها از دلهای بندگان انرا که بخواهد: نامی که موسی (علیه السلام) در بیابان از صورت آتش انی انا الله شنید.

خواص:

که هر شب سوره نور را هفت بار بخواند و به عد کبیر این اسم تکرار کند نوری در باطن او ظاهر گردد و اگر مداومت نماید آن نور در ترقی باشد و اگر میسر نباشد هفت جمعه پیوسته مداومت نماید.

 

اسماءالحسنی، «الهادی»

 

یعنی پیدا کننده و راه نما باسباب نفع و ضرر بندگان: نامی که دلهای بندگان مقرب به معرفت خدای تعالی به برکت این اسم راه می یابند.

خواص:

هر که نظر به آسمان کند و دست بردارد و چندانکه تواند این اسم بگوید و دست بر روی خود کشد الله تعالی او را راهنما و دلیل بفرستد تا خود از عین عنایت با الهام او را راهنمایی کند.

 

اسماءالحسنی، «البدیع»

یعنی آفریننده هر چیزی بسابقه نهج اصلی: و حضرت یوسف از زندان به برکت این نام نجات یافت و به سلطنت و عزیزی مصر رسید.

خواص:

هر که در وقت دعا کردن هفتاد بار این اسم را بگوید دعای او مستجاب گردد هر که را اندوهی و اظطرابی پیش اید و مظرب گردد و راه نجات انرا نداند و کار وی فر بسته باشد و خواهد که از ان وضع نجات یابد غسل کند دو رکعت نماز گذارد و به جهت امور کلی هفتاد هزار بار بگوید یا بدیع السموات والارض و انچه در توان دارد صدقه دهد و بعد از اتمام ختم و تصدق یکهزار بار بگوید یا بدیع بزودی مشکل وی گشاده شود.

 

اسماءالحسنی ، «الباقی»

خدای همیشه باشد و هست بون تغییر و تبدیل: نامی که به برکت ان اهل بهشت در بهشت در ایند و از هول قیامت ایمن گردند.

خواص:

امام رضا ع فرمود هر که در هر شب صد بار بگوید عمل او مقبول گردد و هر که هر شب صد بار و در شب جمعه هزار بار بگوید خدا دعای او را مستجاب گرداند و اعمال وی مقبول درگاه خدا شوند و خدا به نظر عنایت بر وی نگرد.

 

اسماءالحسنی، «الوارث»

یعنی خدا باز ستاننده دادهاست از خلق.

خواص:

هر که مداومت کند به این نام خاصه در شب وقت خواب یا در زمان تنهایی حضرت حق او را تنها نگذارد و در قبر لطف حق مونس او شود باید که در اخر این اسم هفت نوبت یا حداقل سه نوبت این آیه را بخواند رب لا تزرنی فردا و انت خیرالوارثین، تا از وحشت ایمن شود.

 

اسماءالحسنی ، «الرشید»

خدای صواب کار بر راه راست: نامی که حضرت خضر (علیه السلام) آب حیات در ظلمات به برکت این نام یافت.

خواص:

هر که طالب راه راست باشد و کسیکه سر رشته تدبیر گم کرده و نداند که احوال خویش چگونه خواهد بود هر که ورد کند بعد از نماز شام و بتلاوت این آیات قیام نماید و قطع نکند بعد از اتمام آیه هزار بار الرشید گوید در فتح و تدبیر و سر انجام کارها اثر تمام دارد و آیه اینست: و هوالذی سخر البحر لتاکلو منه لحما ” طربا” و تستخرجوا منه حلیه تلبسونها و تری الفلک مواخر فیه و لتبتغو من فضله و لعلکم تشکرون. و هر کس به نیت استخاره هزار بار بخواند نفع و ضرر آن کار بر او روشن شود.

 

اسماءالحسنی، «الصبور»

یعنی صبر کننده در مکافات و عقوبات با گنه کاران در عذاب فرستادن بر کافران: نامی که حضرت ایوب ع ببرکت این نام صابر گشت.

خواص:

اگر کسی را دردی باشد و طاقت ان ندارد و در خوف و هلاکت از بی ابی این اسم را ابتدا به نیت انکه سی وسه هزار بار خواهد خواند چون سی و سه هزار بار به اتمام رسد یا نرسد وی به آب رسد یا اب به او برسد و چون عدد کل تمام شود خدا وی را در ان بلیه صابر گرداند و این نام مناسب کسانی است که صبر ندارند.

اسماءالحسنی، “صمد”

بی نیازاین اسم شریف یک مرتبه در قران مجید امده است. یعنی تمام مخلوقات همگی به او محتاج ونیازمند هستند واو حوائج انها رابراوره می‌کند در حالی که او به هیچ کس محتاج نیست. (الله الصٌمد): یعنی خداوند از همه بی نیاز وهمه عالم به او نیازمند است. امام باقر(ع) فرمود: صمد ان سید وآقای اطاعت شده ای استکه هیچ امر کننده و نهی کننده ای بالاتر از ان نیست. ودر روایت دیگری از معنای (صمد) از امام زین العابدین(ع)سوال شد. فرمود: صمد آن است که شریکی ندارد و نگاه داشتن چیزی بر او سنگین نیست و چیزی از او غایب نیست.

خواص:

1/هر کس بر گرسنگی طاقت نداشته باشد به عدد کبیر این اسم شریف مداومت نماید. حق تعالی درهای رزق را در صورت ومعنی به وی بگشاید.

2/ در هنگام نزول بلا و احتیاج و بر هم آشفتگی کارها خواندن آن مجرب است.

3/مداومت بر ان موجب غنی می‌شود و در حوائج. خلائق به او مراجعه می‌کنن.

4/اگر کسی این اسم را در کاغذی بنویسد و با روغن زیتون ان را بشوید و ان روغن را به مار گزیده یا عقرب زده بخوراننداز درد زهره مار یا عقرب عافیت یابد.

5/ هر کس صداع (سردرد) مبتلا شود ” 90″ صاد این اسم رابنویسد و با دستمال بر سر ببندد فورا عافیت یابد انشا الله تعالی

6/ هر کس این اسم را زیاد گوید از هچ کس نترسد.

7/ هر کس در سحرگاه وضو گرفته و روی بر زمین گذاردو (111) بار این اسم را بخواند از اهل یقین شود.

8/ جهت رفع هر گرفتاری در هر روز (124) بار(یا صٌمد)خوانده شود.

9/ برای بسته شدن دهان دشمن ذکر (الصٌمد) خوانده شود.

عدد کبیر آن 134و عدد وسیط آن 14 وعدد صغیر آن 8 است.

 

اسماءالحسنی، “اول”

نخستین این اسم شریف به صورت های گوناگون 62 بار در قران کریم امده استو خداوند « اول » است یعنی موجودی اولتر از او چیزی نیست. اولین همه موجودات است. اولی است که اولتر از او چیزی نیست.

« هُوَ الاوَلُ وَ الاخَرُ وُ الظاهِرُ وَ الباطِن وَ هُوَ بِکلَ شَی ٍ عَلیم » یعنی: او، اول و اخر وظاهر و باطن است واو به همه امور دانا استواین اسم شریف دارای دو معنا است: 1- بر همه اشیا سبقت دارد 2- ابتدا کنننده در خلق اشیا است که قبل از وجود هر شی بوده استو او ابتدایی که منتهی به مدت شود، نبوده است.

خواص:

خواندن این اسم مناسب حال کسانی است که بفراق غایبی گرفتار شده باشد.

1/ امام رضا (علیه السلام) فرمود: جهت غایب یا هر کار سختی که باشدچهل شب جمعه هر شب « 1000 » بار بگوید غایب حاضر گردد و همه حاجات او حاصل شود.

2/ هر کس خواستار بچه ای یا در جایی امید خزینه دارد وفتوح عالم غیبمی خواهد و هیچ جا گمان ندارد، بعد از نماز جمعه در چهل جمعه به مداومت این اسم شریف قیام نماید، چون اربعین تمام شود مقصودش برآورده شود.

3/ خواندن این اسم شریف پیش از شروع در هر کاری وپیش نهاد هر چیزی باعت یمن وبرکت است.

4/ خواندن این اسم شریف را « 43 » مرتبه جهت از بین بردن دشمن مجرب است.

5/ برای برکت پیدا کردن مال، کار و کسب، و قت و… روزی 37 بارذکر « یا اول » خوانده شود.
عدد کبیر آن 37 وعدد وسیط 13 وعدد صغیرش 10 است.

 

اسماءالحسنی، “آخر”

 

معنایش ضد معنای « اول» است. یعنی بعد از فانی شدن اشیا باقی است آخری است که انتها ندارد ابدی است چنانکه امام صادق (علیه السلام) می فرماید اخری است که آخر بودنش از مقوله پایان نیست، چنانکه از صفت مخلوقین فهمیده می‌شود.

توجه: هر کس بخواهد این اسم را احصا کند، باید که با خود شرط کند وتصمیم قاطع بگیرد که هر قول و فعلی که از او صادر می‌شود فقط برای رضای «الله» باشد و هیچ عمل را با ریا انجام ندهد تا پایان کار او به خیر و صلاح باشد.

خواص:

خواندن این اسم مناسب کسانی است که در دنیا از پایان کار خود بترسد ورد خود بسازند حقتعالی پایان کارش را به سعادت ایمان بگرداند.

1/ مداومت بر این اسم شریف برای غلبه بر دشمنان و دوام در کارها و عزت و هیبت و حسن عاقبت وختم کارها به سعادت و صفای باطن وشادی و خوشد لی مفید است.

2/ برای دوام در کارها و اتمام آن مداومت بر این اسم نفعی عظیم دارد.

3/ کسی که خواستار حسن عاقبت است، گفتن801 بار ذکر « یا آخر» نافع است.

4/ برای دفع دشمن قدرتمندی که توانایی دفع آن نیست گفتن 801 بار ذکر« یا آخر » مجرب است.

عدد کبیر آن 801 و عدد وسیط آن 9 و عدد صغیرش 9 است.

 

اسماءالحسنی ، “سمیع”

این اسم شریف 42 مرتبه در قرآن کریم آمده است. چهار معنا دارد.
خواص:
1/ یعنی سخنان بلند و ارام، نطق وسکوت را می شنود.

2/ قبول واجابت کننده دعای دعا کنندگان. « وَ هُوَ الَذی یَقبَلُ التُوبَه عَن عِبادِهِ » یعنی: او خدایی است که توبه را از بندگانش قبول می‌کند یعنی دعا را می شنود.

« سَمِعَ الله لِمَن حَمِدَهُ »یعنی: خداوند هر کسی که حمد او را بگوید می شنود.

3/ دانا به مسموعات است که آن صدا ها و حروف و ترکیب کلمات است.

خداوند می فرماید: « لَیسَ کَمِثلِهِ شَی ءٌ وَ هُوَ السَمیعُ البَصیرُ »یعنی: چیزی مانند او نیست واو شنوا و بیناست.

خلاصه اینکه او به ذات خود، تمام صدا ها و انواع و اقسام سخن ها را می شنود، خواه آهسته ونجوا باشد و یا بلند و آشکاربا نطق وبیان باشد و یا به سکوت برگزار گردد و تنها از دل بگذرد. از باطن و درون همه چیز مطلع می باشد.

توجه: اهل حقیقت گویند هر که خواهد احصای این اسم را بکند باید که زبان و گوش را از دروغ وغیبت نگه دارد.

 

اسماءالحسنی، “الحلیم”

خواص:

ابو عبدالله الکرم می‌گوید که:اگر اسم الحکیم را 78 بار ذکر کنی, خداوند الهام مهمی به دل او می رساند.اعماق علوم را به او می گشاید نشانه های لطف ارزانی می دارد.زیرا که اسم حکیم جزء اسماء جلاله است.

 

اسماءالحسنی، “الباری”»

خواص:

1/ هر که به ذکر شریف الباری مداومت نماید بدن آن در قببر نمی پوسد و گفته اند. که روزی 213 مرتبه بگوید جسدش در قبر تازه می ماند.

2/ حضرت امام رضا علیه السلام فرموده اند که هر کس در هر جمعه 100 مرتبه ذکر شریف الباری را بگوید خدا او را در قبر تنها نگذارد و مونسی برایش بفرستد و هر کس در هر روز 100 مرتبه بگوید خداوند فرشته ای فرستد تا روز قیامت مونس و همدم او باشد و هر کس روزی 15 مرتب (یارب یا خالق یا باری ) گوید لطف خدا در دنیا و آخرت همراه او باشد و در قبر مونس او و درحشر کمک او شود.

3/ به سند معتبر روایت است که هر که در روز جمعه 100 بار اسم شریف الباری از اسماءالحسنی را بگوید و تا یک هفته ادامه بدهد بعدد خود که 234 است حق تعالی ملکی را خلق می فرماید تا بعد از مردنش در قبر مونس او باشد تا قیامت.

 

اسماءالحسنی، “علیم”

خواص:

حضرت امام صادق علیه السلام می فرمایند: هر که اسم یا علیم از اسماءالحسنی را ذکر قلبی خود سازد از علم لدنی و حضوری بهره ور شود.  و اگر بخواهد رازهای پنهان برای او منکشف گردد سه شب متعاقب وضو سازد و دو رکعت نماز بخواند بعد از اتمام نماز ۱۵۰ مرتبه این اسم را بگوید که عدد جمل علیم است بدون الف و لام (یعنی اسم علیم بدون الف و لام با حروف ابجد کبیر ۱۵۰ می‌شود )و قبلا چند مرتبه صلوات بفرستد و بخواند به هر نیتی که کرده است در رویا خوب و بد او را معلومش کنند.

 

اسماءالحسنی الهی مربوط به مستجاب دعا شدن

1/ اگر دعا بر زبانش بگذرد و توفیق یابد که دست انبات به درگاه حضرت غزّت بردارد و دعا کند باید در اول یا در آخر دعا «یا سَمیع یا بَصیر» بگوید البته دعای او به اجابت مقرون گرداند.

2/ برای استجابت دعا قبل از اذان صبح یا بعد از نماز نافله صبح (بعد از اذان) 180 مرتبه ذکر «یا سمیع» از اسماءالحسنی خوانده شود. تعداد کبیر این ذکر 180 و تعداد وسیط آن 18 و تعداد صغیر آن 9 می‌باشد.

3/و اگر کس این اسم مبارک «یا سمیع» را روز پنجشنبه بعد از نماز 500 بار بخواند هر دعا و حاجتی که خواهد روا گردد. و اگر قاری به این قیام کند مستجاب الدوة گردد.

و هر روز به طریق اوراد چهارصد و دو نوبت بخواند «یا سَمیعُ یا بَصیر» هرگز به هیچ چیز محتاج نشود و رسوا نگردد و دعاهای او مستجاب شود و صفای باطن او را حاصل گردد.

4/هر که در وقت دعا 70 بار این اسم مبارک «یا بدیع» از اسماءالحسنی را بخواند دعای وی مستجاب شود.

5/اگر کسی بعد از فراغ از نماز دستها را بردارد و هفت نوبت این اسم مبارک «یا وهاب» از اسماءالحسنی را بخواند و حاجت بخواهد البته دعای او مستجاب است.

6/ مداومت بر این اسم مقدس « سمیع الدعا و مجیب الدعا» موجب استجابت دعاست.

7/جهت رفع حاجات هر روز 350 مرتبه ذکر «نعم المولی و نعم النصیر» خوانده شود.

8/جهت رفع حوائج مهم (یک یا چند حاجت)، کمی بعد از طلوع آفتاب روز جمعه یا در صورت موفق نشدن، بعد از نماز ظهر و عصر روز جمعه، 1001 مرتبه خواندن اسم مبارک «المجیب» از اسماءالحسنی بسیار مجرب است.

9/هر کس 1001 مرتبه اسم مبارک «المجیب» بگوید و به درگاه خداوند عرض حاجت نماید، مأیوس نگردد.

*

10/بعضی گفته اند هر کس در آخر هر دعایی 26 مرتبه بگوید «یا سَریعُ یا مُجیبُ» دعایش به اجابت می رسد.

11:هر که 110 بار این اسم مبارک «المجیب» را بگوید و حاجت خود را بخواهد حاجاتش برآورده شود و هر که دایم مداومت کند ایمن ماند از نکبات دنیا.

12/اگر مهمی داری در یک مجلس 90000 بار این اسم را بخوان که دعای شما مستجاب خواهد شد. و اگر میسّر نشد بایستیکه 19000 بار این اسم از  اسماءالحسنی را بخواند.

13/هر که خواهد مستجاب الدّعوه شود هر روز 66 بار این اسم را بگوید و در آخر این دعا را بخواند: «اِسْتَجِبْ دَعَواتی کُلّها یا ذَالجَلالِ وَ اْلاِکْرام» همه دعاهای او مستجاب گردد.

14/هر که هر شب این اسم مبارک «باقی» را 100 بار بخواند و شب جمعه 1000 بار بخواند خداوند دعای او را مستجاب سازد.

15/به جهت استجابت دعا، آن را با «یا ذالجلال والاکرام» ختم نمایید.

16/هر که در سجده 21 مرتبه نام مقدس «یا ذوالجلال و الاکرام» را بگوید و حاجت بخواهد روا می‌شود.

17/به جهت برآورده شدن حوائج، مداومت بر ذکر «یا ذالجلال و الاکرام» به تعداد حداقل 9 مرتبه در روز فراموش نشود.

18/هر که در خواب رود و این اسم مبارک «یا کَریم» را چندان بگوید که در خواب رود ملائکه بر وی دعا کنند و دعای ملائکه سریع الاجابت است.

19/هر که هر روز 130 بار «یا دَلیلَ الْمُتَحَیّرینَ وَ یا غِیاثَ الْمُستَغیثینَ اَغْثِنی» بگوید و باز بر سر دعوت رود چون تمام کند دو رکعت نماز حاجت بگذارد و طلب مراد کند خداوند حاجتش را روا کند.

اسماءالحسنی . مه تارا

منبع : سایت سازمان تبلیغات اسلامی

برچسب ها
مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
بستن