دعاها و زیارات

دعای ناد علی و آثار و خواص آن

 ناد علی عنوان دو دعا در وصف امام علی(ع) است که با عبارت «نادِ عَلِیاً مَظهَرَ(یا مُظهِر) العَجائِب» آغاز می‌شود: دعای ناد علی صغیر، دو بیت شعر است که با مصرع فوق آغاز می‌شود. این شعر در کتاب بحار الانوار نقل شده اما گویندۀ آن معلوم نیست. ناد علی کبیر، دعایی است با همان آغاز و مضمون که از جهت حجم هشت برابر نادعلی صغیر است.

مضمون این دعاها بیان فضائل امام علی(ع) و توسل به وی است. در کتاب‌های مختلف ختم‌های گوناگونی با آثار ویژه برای این دعا ذکر شده است.
دعای ناد علی صغیر ساختاری موزون دارد و به شکل یک شعر سروده شده است. البته این شعر بسیار کوتاه بوده و تنها چهار مصراع جداگانه را در بر می گیرد.

تن این دعای چهار بیتی نیز به این ترتیب است: « نادِ عَلیاً مَظهَرَ العَجائِب / تَجِدهُ عَوناً لَکَ فِی النَوّائِب / کُلَّ هَمٍ وَغَمًّ سَینجَلی / بِوَلایتِکَ یاعَلِی یا عَلِی یا عَلِی»

خواص دعای ناد علی صغیر:

-اگر فردی در جمعی گرفتار شده باشد باید هفت بار این دعا را بخواند و بر آنان بدمد تا ضرری از آنها به او نرسد.

– اگر کسی از دشمن بترسد و روزی بیست و هفت بار این دعا را بخواند دشمن پراکنده و مقهور او خواهد شد.

-اگر فردی که سحر یا جادو شده است این دعا را بر آب چاه بخواند و با آن غسل کند و مقداری هم از آن بخورد تمام سحر و جادوهای او باطل می شود.

-اگر کسی زهر خورده باشد باید این دعا را با مشک و زعفران روی یک کاسه ی چینی بنویسند و بیست و یک بار بخوانند و به خورد او بدهند تا بلکه شفا یابد.

***

-بیماران لاعلاج می توانند این دعا را هجده بار بر آب باران بخوانند و سپس آن را تا ته سر بکشند تا بلکه فرجی حاصل شود.

-جهت رفع گرفتاری های مهم باید این دعا هزار بار خوانده شود.

– که مورد خشم واقع شده است باید این دعا را برای هفتاد و یک بار برابر خشم کننده و سه بار هم به صورت آهسته بخواند و آرام بر خود بدمد تا بلکه بلا رفع گردد.

-این دعا باید سه بار آهسته در گوش سفیر خوانده شود تا رسالت او مورد قبول واقع گردد.

-این دعا باید در اول وقت روز جمعه دوازده بار خوانده شود تا مقبول القول گردد.

***

-برای رفع تهمت این دعا باید صبح و شب چهل بار خوانده شود تا تهمت مربوطه رفع گردد.

-به منظور غنی شدن هر صبح دعای ناد علی باید دوازده بار خوانده شود.

-برای کثرت دولت این دعا باید هر روز سی و یک بار خوانده شود.

-به منظور پیروزی بر دشمنان این دعا باید هر روز هفده بار خوانده شود و برای عقدالسان هم روزی هجده بار ختم گردد.

-برای مهمات باید هر روز دعای ناد علی را سی و چهار بار خواند و به منظور رفع چشم زخم نیز باید آن را به مدت سه روز هر روز بیست بار ختم کرد.

***

-به منظور فاتح شدن در جنگ دعای ناد علی باید هر روز چهل بار خوانده شود.

-به منظور ملاقات با رسول اکرم در خواب و رویا این دعا باید هر شب هفت بار خوانده شود تا بلکه این امکان فراهم گردد .

-جهت خلاصی از حبس این دعا باید به مدت هفت روز و هر روز شانزده بار خوانده شود.

-جهت فتح ابواب و اقبال  دعای ناد علی باید هر روز پنجاه بار خوانده شود.

-برای کشف اسرار و دولت دعای ناد علی باید هر روز شانزده بار خوانده شود.

***

-به منظور قتل و دفع خصم این دعا باید به مدت هشت روز و هر روز برای هجده بار خوانده شود و به سمت او دمیده شود.

-برای کسب آگاهی از زمان نماز صبح این دعا باید هفده بار خوانده شود.

-جهت رفع حاجت و قبول ملوک این دعا باید به مدت شش روز و هر روز برای صد بار خوانده شود.

-به منظور کسب عزت این دعا باید روزی ده بار خوانده شود.

-جهت بغض بین دو ظالم این دعا باید روزی بیست بار خوانده شود.

***

-برای به در شدن خصم دعای ناد علی باید روزی سی بار خوانده شود.

-به منظور رفع اختلاف میان یک جمع دعای ناد علی باید روزی سی بار خوانده شود.

-برای مقهور ساختن دشمنان دعای ناد علی باید روزی صد بار خوانده شود.

-به منظور یافتن قوت قلب این دعا باید روزی بیست و پنج بار خوانده شود.

-جهت نرمی دل دشمن این دعا باید به مدت شش روز و هر روز صد بار خوانده شود.

***

-برای دفع مکر و حیله و طغیان کردن خصم این دعا باید روزی صد بار خوانده شود.

-به منظور هلاک شدن دشمنان و ظالمان این دعا باید روز چهارشنبه هنگام طلوع آفتاب برای چهل و یک بار خوانده شده و سپس به سمت خانه دشمن دمیده شود.

خواص دعای ناد علی کبیر برای گرفتن حاجت های مختلف:

  • اگر برای کسی کار مهمی پیش بیاید، برای بهره مندی از خواص دعای ناد علی باید به نیت آن کار مهم دعای ناد علی را هفت مرتبه خواند تا بلکه آن کار مهم به سرانجام برسد و خواسته های فرد در رابطه با آن برآورده شود.
  • اگر نزد بزرگی یا امیری بروی، روزی سه مرتبه دعای ناد علی را بخوان و بر جمیع اعضای خود بدم. پس فرد مذکور محب و مخلص تو شود.
    اگر دعای ناد علی کبیر را به نیت فرزند بخوانی، خداوند به تو کرامت نماید.
  • اگر بخواهی شخصی را مسخر و تسخیر نمایی و او را شیفته ی خود گردانی، در شب جمعه چهارده مرتبه به اسم او دعای ناد علی کبیر را بخوان و صد بار بر محمد و آل او صلوات بفرست. البته که آن شخص مسخر تو شود و می توانی او را به تسخیر خود در آوری.
  • اگر بعد از نماز صبح به نیت مال نُه مرتبه دعای ناد علی کبیر را بخوانی از مال و منال غنی شوی.
  • اگر جهت ادای قرض به مدت پانزده روز دعای ناد علی کبیر را روزی بیست و دو مرتبه بخوانی قرض تو ادا می شود.
  • اگر زنی دیر زاید پنج مرتبه بر آب دعای ناد علی کبیر را بخواند و آب را بخورد تا بلکه زود بزاید.
  • اگر کسی این دعا را همراه خود داشته باشد از شر جمیع حیوانات و جن و انس محفوظ باشد و هر که شک نماید البته کافر است.

متن و ترجمه دعای ناد علی کبیر

 

بِسمِ اللهِ الرَّحمن الرَّحیم

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر

نادِ عَلیّاً مَظهَرَ العَجائِب تَجِدهُ عَوْناً لَکَ فِی النَّوائِب لی اِلَی اللهِ حاجَتی وَ عَلَیهِ مُعَوَّلی کُلَّما اَمَرتَهُ وَ رَمَیتُ مُنقَضی فی ظِلِّ اللهِ وَ یُضِلِلِ اللهُ لی اَدعُوکَ کُلَّ هَمٍّ وَ غَمٍّ سَیَنجَلی بِعَظَمَتِکَ یا اللهُ بِنُبُوَّتِکَ یا مُحَمَّدُ بِوَلایَتِکَ یا عَلِیُّ یا عَلِیُّ یا عَلِیُّ

بخوان علی را که مظهر صفات عجیبه است. تا یاری کننده تو باشد در سختی ها این بنده پیوسته به خدا نیازمند است. و من در امورم به او تکیه کرده ام و امور گذشته و آینده ام را به او وا می گذارم. برای رفع هر ناراحتی تو را می خوانم. تا مشکل حل و مسائل روشن گردد قسم به بزرگیت ای خدا و به پیامبری ات ای محمد و به ولایت تو ای علی ای علی ای علی.

***

اَدرِکنی بِحَقِّ لُطفِکَ الخَفیِّ اللهُ اَکبَرُ اَنَا مِن شَرِّ اَعدائِکَ بَرِیءٌ اللهُ صَمَدی مِن عِندِکَ مَدَدی وَ عَلَیکَ مُعتَمِدی بِحَقِّ إِیّاکَ نَعبُدُ وَ إِیّاکَ نَستَعینُ

مرا در یاب بحق لطف پنهانت. الله اکبر و من از شر دشمنانت بیزاری می جویم. خدای بی نیاز از سوی تو یاری می شوم و بر تو اعتماد دارم به حق ایاک نعبد و ایاک نستعین.

***

یا اَبَا الغَیْثِ اَغِثْنی یا اَبَاالحَسَنَیْنِ اَدْرِکنی یاسَیفَ اللهِ اَدرِکنی یا بابَ اللهِ اَدرِکنی یاحُجَّةَ اللهِ اَدرِکنی یا وَلِیَّ اللهِ اَدرِکنی بِحَقِّ لُطفِکَ الخَفیِّ یا قَهّارُ تَقَهَّرْتَ بِالقَهرِ وَ القَهرُ فی قَهرِ قَهرِکَ یا قَهّارُ

ای پدر کمک ای پدر حسنین مرا در یاب ای شمشیر خدا ای حجت خدا، ای ولی خدا مرا در یاب. به حق لطف پنهانت ای غالب و غلبه کننده،

***

یا قاهِرَ العَدُوِّ یا والِیَ الوَلِیِّ یا مَظْهَرَ العَجائِبِ یا مُرتَضی عَلِیٌّ رَمَیْتَ مَن بَغی عَلَیَّ بِسَهمِ اللهِ وَ سَیفِ اللهِ الْقاتِلِ اُفَوِّضُ اَمری اِلَی اللهِ اِنَّ اللهَ بَصَیرٌ بِالْعِبادِ وَ اِلهُکُم اِلهٌ واحِدٌ لا اِلهَ اِلاّ هُوَ الرَّحمنُ الرَّحیم.

ای دوست دوست خدا. ای مظهر صفات عجیبه. ای علی یقین دارم هرکه بخواهد ظلم نماید، تو به شمشیر کشنده او را از پای در می آوری من تمام امورم را به تو واگذارمی کنم. به درستی او بصیر بر بندگان است و فرماید: خدای شما خدای واحد است و غیر از او خدایی نیست و بخشنده و مهربان است.

***

اَدرِکنی یا غیاثَ المُستَغیثینَ یا دَلیلَ المُتَحَیِّرِینَ یا اَمانَ الخائِفینَ یا مُعینَ المُتَوَکِّلینَ یا رَاحِمَ المَساکینَ یا اِلهَ العالَمَینَ بِرَحمَتِکَ وَ صَلَّی اللهُ عَلی سَیِّدِنا مُحَمَّدٍ وَ الِهِ اَجمَعینَ وَ الحَمدُ للِهِ رَبِّ العالَمینَ.

مرا در یاب ای فریاد رس فریاد خواهان، ای راهنمای سر گردانان، ای امان ده ترسندگان، ای یاری دهنده پناه آورندگان، ای رحم کننده بر فقرا، ای خدا به رحمتت مرا دریاب و درود فرست بر محمد و آل او و ستایش برای جهانیان است.

 دعای نادعلی . مه تارا

برچسب ها
مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
بستن